Over ons

Doelstelling | Lidmaatschap | Leden | Bestuur


IKZ IndustrieKringZelhem

Belangenvereniging voor industrie en industrie gerelateerde bedrijven in de voormalige gemeente Zelhem.


DOELSTELLING

De belangen van de industriële en facilitaire bedrijven van de voormalige gemeente Zelhem en omgeving te behartigen in de breedste zin des woord.

Zoals:

  • Bevorderen van onderlinge samenwerking
  • Overleg met overige Zelhemse belangenverenigingen en omliggende bedrijvenkringen
  • Overleg Gemeente Bronckhorst
  • Overleg andere instellingen zoals Kamer van Koophandel, provincie Gelderland, etc.
  • Kennisverrijking; onderling en middels gastsprekers


HET LIDMAATSCHAP

Alle industriële bedrijven, gelieerde facilitaire bedrijven, groothandel gesitueerd op de industrieterreinen of in het buitengebied van de voormalige gemeente Zelhem.


LEDEN

Het ledenaantal staat op dit moment op 49 en hiermee is al een breed draagvlak ontstaan voor diverse overlegorganen.

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen

Algemeen