Download pagina

Op deze pagina de vergaderstukken van IKZelhem en ook andere relevante downloads


Downloadpagina voor leden

Op deze pagina treft u alle (agenda) stukken voor de vergaderingen van IKZelhem

Kerstgroet IKZ en alvast de beste wensen voor 2018!

Geachte leden van de IKZ.

Het bestuur en al haar commissieleden wensen U alvast prettige feestdagen toe en een gezond en voorspoedig 2018!

We hebben het eerste volledige jaar achter de rug met de IKZ en zijn nu onder meer druk bezig om de communicatie met de leden verder te professionaliseren

middels een verbeterde website, binnenkort gaat U daar het nodige van merken!

Voor volgend jaar hebben we de volgende data al vastgelegd, U kunt er al rekening mee houden:

-donderdag 1 maart contactavond bij de Heide Smid in Halle

-donderdag 4 oktober contactavond bij Polyketting in Zelhem

-woensdag 2 mei excursie naar een bedrijf

-vrijdag 22 juni zomerborrel  

We zien u graag verschijnen op deze netwerkbijeenkomsten!

Het bestuur.Daf verslag

05-17 DAF verslag.pdf


Stukken Openingsvergadering

12-20 Uitnodiging Alg.pdf